Povrat ili promjena robe

PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE, POVRAT ROBE

Kupac ima pravo odustati od ugovora / kupovine tako, da u roku od 15 dana od primitka pošiljke dobavljača pismeno obavijesti na e-mail adresu info@angelica-fashion.com i vrati robu, s time da će sam snositi troškove vraćanja. Roba se mora vratiti neupotrijebljena i neoštećena, sa priloženom kopijom računa. Nakon isteka  ovog razdoblja odustajanje od ugovora / kupovine nije moguće. Dobavljač ne prihvaća pošiljke na otkupninu. Kupcu će se otkupna cijena robe vratiti što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana nakon primitka vraćene robe. Kupcu će se otkupna cijena vratiti samo na njegov bankovni račun.

 

PROMJENA ROBE

Korisnik ima pravo na promjeni naručene robe na način, da u roku od 15 dana nakon primitka pošiljke dobavljača pismeno obavijesti o promjeni robe na e-mail adresu info@angelica-fashion.com i vrati robu, s time da će sam snositi troškove vraćanja. Roba se mora vratiti neupotrijebljena  i neoštećena, sa priloženom kopijom računa, inače se ne može promjeniti robu. Nakon isteka ovog razdoblja, roba se ne može mijenjati. Troškove ponovnog slanja robe snosi dobavljač. Ako dobavljač nije u mogućnosti u roku od 15 dana od dana primitka neodgovarajuće robe kupcu isporučiti promjenske robe, obavezuje se vratiti kupovnu cijenu.